STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Aktualności
 Ogłoszenia
 Agroturystyka
 Firmy -lista
 EFS
 EURES
 Oferty Pracy
 Agencje Pośrednictwa Pracy
 Rozkład jazdy PKS, BUS
 Ośrodki Zdrowia
 Szpital Powiatowy w Chmielniku
 Apteki
 Wykaz szkół na terenie Gminy Chmielnik
 Punkt Informacji Turystycznej
 Książka telefoniczna
 Galeria
 Zabytki
 Ważne adresy
 GCI w Świętokrzyskim
 • GCI w Świętokrzyskim

  Gmina Łoniów
  27-670 Łoniów
  tel./fax (0 -15) 866-91-09

  Gmina Łopuszno
  26-070 Łopuszno
  ul. Konecka 12
  tel./fax (0-41) 39-14-001

  Kazimierski Ośrodek Kultury
  28-500 Kazimierza Wlk.
  ul. 1 Maja 16
  tel./fax (0-41) 35-21-201

  Urząd Gminy w Miedzianej Górze
  26-085 Miedziana Góra
  ul. Urzędnicza 18
  tel./fax (0-41) 3032-16-26

  Urząd Gminy w Tarłowie
  27-515 Tarłów
  ul. Rynek 2
  tel.(0-15) 83-85-111
  fax (0-15) 83-85-120

  Urząd Gminy w Piekoszowie
  26-065 Piekoszów
  ul. Częstochowska 66a
  tel. (0-41) 30-61-008
  fax (0-41) 30-62-193

  Miasto i Gmina Połaniec
  28-230 Połaniec
  ul. Ruszczańska 27
  tel./fax (0-15) 86-50-305

  Gmina Pińczów
  28-400 Pińczów
  ul. 3 Maja 10
  tel.fax (0-41) 357-38-71