STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Aktualności
 Ogłoszenia
 Agroturystyka
 Firmy -lista
 EFS
 EURES
 Oferty Pracy
 Agencje Pośrednictwa Pracy
 Rozkład jazdy PKS, BUS
 Ośrodki Zdrowia
 Szpital Powiatowy w Chmielniku
 Apteki
 Wykaz szkół na terenie Gminy Chmielnik
 Punkt Informacji Turystycznej
 Książka telefoniczna
 Galeria
 Zabytki
 Ważne adresy
 GCI w Świętokrzyskim
 • Informacje o GCI
  Punkt Informacji
  Gmina Chmielnik
  ul. Wspólna 13, tel.: (41) 354 - 24 - 12


  Gminne Centrum Informacji w Chmielniku było placówką utworzoną przez Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, w ramach środków dotacji Ministerstwa Gospodarki i Pracy na realizację Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca".
  Gminne Centrum Informacji w Chmielniku świadczyło usługi przez 6 dni w tygodniu w godzinach od 8.00 do 18.00, oraz w soboty od 10.00 do 18:00 przy ulicy 13-go Stycznia 17 w Chmielniku.

  GCI to miejsce, w którym oferowane były usługi dla społeczeństwa w celu ich osobistego, społecznego i gospodarczego rozwoju.

  I. W GCI można było skorzystać z:
  -  usług biurowych,
  -  skanowania dokumentów, napisania i wydrukowania CV i listu motywacyjnego, podania, pisma,
  -  sprzętu komputerowego do samodzielnego korzystania,
  -  pośrednictwa w zakresie wynajmu powierzchni handlowych,
  -  wyszukiwania partnerów handlowych,
  -  promocji usług agroturystycznych,
  -  zasobów informacji sieci Internet,
  -  kursów, szkoleń, zajęć pozaszkolnych,
  -  działalności reklamowo-informacyjnej,
  -  pomocy przy poszukiwaniu pracy.

  Adresatami usług byli:
  Mieszkańcy Miasta i Gminy Chmielnik, powiatu kieleckiego, przejezdni, w szczególności młodzież i dzieci, osoby bezrobotne, absolwenci, rolnicy, przedsiębiorcy, osoby pozostające pod opieką Ośrodków Pomocy Społecznej, przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych.

  II. W GCI można było również uzyskać informacje o:
  1. Programach pomocowych Unii Europejskiej,
  2. Funduszach Przedakcesyjnych,
  3. Polityce Strukturalnej UE,
  4. Raportach Spójności,
  5. Programach bilateralnych,
  6. Programach Wspólnotowych,
  7. Ułatwienia podatkowych,
  8. Otwartych aktualnie konkursach, grantach, przetargach,
  9. Sieci Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej,
  10. Prawie Pracy UE,
  11. Przeciwdziałaniu bezrobociu,
  12. Formach zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw,
  13. Wolnych miejscach pracy,
  14. Legalnej pracy w państwach UE,
  15. Przyszłości Polski w UE

  OBECNIE Z W/W USŁUG I INFORMACJI MOŻNA SKORZYSTAĆ W:

  • AD. I - PUNKT INFORMACJI, KTÓRY MIEŚCI SIĘ W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY CHMIELNIK, UL. WSPÓLNA 13
  • AD. II - URZĄD MIASTA I GMINY W CHMIELNIKU, PLAC KOŚCIUSZKI 7 (POKÓJ 129)