STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Aktualności
 Ogłoszenia
 Agroturystyka
 Firmy -lista
 EFS
 EURES
 Oferty Pracy
 Agencje Pośrednictwa Pracy
 Rozkład jazdy PKS, BUS
 Ośrodki Zdrowia
 Szpital Powiatowy w Chmielniku
 Apteki
 Wykaz szkół na terenie Gminy Chmielnik
 Punkt Informacji Turystycznej
 Książka telefoniczna
 Galeria
 Zabytki
 Ważne adresy
 GCI w Świętokrzyskim
 • EFS
  Seminarium dotyczące równości szans

  Regionalny Ośrodek EFS zaprasza na bezpłatne seminarium "Równość szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki". Seminarium odbędzie się 17 grudnia 2012 r. w godzinach 10:00-14:00 w Wyższej Szkole Umiejętności i Prawa w Kielcach.

  W trakcie seminarium uczestnicy otrzymają wiedzę na temat tego, jak zdefiniować równość szans oraz czym są stereotypy płci. Tematem seminarium będą informacje związane z dyskryminacją oraz wiadomości na temat równościowej realizacji projektu. Uczestnicy dowiedzą się czym jest standard minimum w projektach z Programu Kapitał Ludzki oraz jak poprawnie promować projekty, realizować działania i prowadzić zarządzanie projektem, aby zachować równość szans płci.

  Każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo w seminarium.

  Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.kielce.roefs.pl w zakładce "Szkolenia" lub kontakt telefoniczny pod nr 41 361 04 92 w. 22 w celu zgłoszenia uczestnictwa w seminarium.
  Planujesz rozpocząć działalność gospodarczą?
  Weź udział w projekcie:
  "Rekiny świętokrzyskiego biznesu"

  Wsparcie inwestycyjne w postaci środków finansowych na rozwój działalności gospodarczej do wysokości 40000 zł.

  Nabór uczestników prowadzony jest w siedzibie Domu Doradztwa Biznesowego MM Monika Majer ul. Rynek 5, 25-303 Kielce,
  tel. 41 368-00-09

        Terminy naboru wniosków:
  • 15.07.2011 - 04.08.2011
  • 16.08.2011 - 05.09.2011

  Informacje na temat projektu udzielane są również w Gminnym Centrum Informacji w Chmielniku, ul. 13-go Stycznia 17, tel. 41 354-47-26


  BEZPŁATNE SZKOLENIA

  Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach ogłasza nabór uczestników nieodpłatnych szkoleń.

  1 . Sztuka skutecznych negocjacji  - warsztaty dla profesjonalistów pozyskiwanie nowych rynków

  Szkolenie 4-dniowe - łącznie 32 godziny szkoleniowe.

  Terminy do wyboru
  24-25 marca – 29-30 marca 2011 r.
  Hotel Kongresowy Al. Solidarności 34 Kielce
  18-21 kwietnia 2011 r. Zakopane

  2. Analiza finansowa w przedsiębiorstwie - zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie

  Szkolenie 4-dniowe - łącznie 32 godziny szkoleniowe.


  Terminy do wyboru
  31 marca -1 kwietnia -  5-6 kwietnia 2011 r.  
  Hotel Kongresowy Al. Solidarności 34 Kielce
  9-12 maja 2011 r. Zakopane

  Uczestnikom szkolenia zapewniamy:

  wykwalifikowanych trenerów praktyk biznesowych,
  materiały szkoleniowe,
  dogodnie usytuowanie miejsce szkolenia,
  w przypadku szkoleń wyjazdowych zapewniamy pokrycie kosztów noclegów
  certyfikat ukończenia szkolenia,
  przerwy kawowe i lunch,
  obsługę administracyjno - organizacyjną szkolenia
  Ilość miejsc ograniczona

  Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach, prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go do biura projektu: ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce,tel. 41 368 02 78, e-mail; een@siph.com.pl
  W załączeniu programy szkoleń i formularz zgłoszeniowy.


  Szczegółowe informacje dostępne są telefonicznie lub w biurze projektu oraz w Gminnym Centrum Informacji w Chmielniku.


  BEZPŁATNE SZKOLENIA
  Jeśli jesteś osobą niezatrudnioną, zamieszkałą (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa świętokrzyskiego, masz szansę zdobyć nowy zawód i zmienić swoje życie.

  Zapisz się już teraz na
  CAŁKOWICIE BEZPŁATNE SZKOLENIE:
  • Asystent ds. rozliczeń finansowych (180 godzin)
  • Pracownik administracyjno-biurowy (180 godzin)
  • Grafika z elementami tworzenia stron www (180 godzin)
  Uczestnicy otrzymają m.in.:
  • Zwrot kosztów dojazdów do miejsca szkolenia
  • Wyżywienie (obiad i serwis kawowy)
  • Stypendium szkoleniowe
  Projekt realizowany będzie w miesiącu kwietniu 2011

  Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Biurem Projektu CREATOR w Kielcach przy ul. Wesołej 37b/1

  Tel. (41) 343-14-92


  EFS - Europejski Fundusz Społeczny

  Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach wspólnie z Powiatowymi Urzędami Pracy realizuje działanie 1.3 SPO RZL ,,Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia". Jest ono ukierunkowane na umożliwienie osobom długotrwale bezrobotnym powrotu na rynek pracy.

  EFS realizuje Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich. Projekt ten współfinansowany jest ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Wszelkich informacji na temat Programu udziela Stanowisko ds. Informacji i Promocji EFS:

  p.lulek@wup.kielce.pl

  k.fierek@wup.kielce.pl

  Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach:

  http://www.wup.kielce.pl/efs

  oraz w Punkcie Informacyjnym SPO RZL w siedzibie Urzędu.